næringseiendom sentralt plassert på rudshøgda

Kontor, lager, verksted, hall.

Næringseiendommer med stort bruksområde.

Sentralt plassert på Rudshøgda.

Telefon:

62 34 50 09

Adresse:

Rudsflata 1C, 2360 Rudshøgda

E-post:

firmapost@hatterud.no

Hatterud Eiendom AS eier og forvalter 65.000 kvadratmeter med eiendom og næringsbygg sentralt plassert på Rudshøgda.

I porteføljen inngår det blant annet moderne hovedkontor med stor verksted- og lagerhall, vaskehall, terminalbygg og utstillingsarealer.

Kontakt oss for mer info

Om Hatterud Eiendom AS

Hatterud Eiendom AS  er et selskap under konsernet, Hatterud Gruppen AS, som ble etablert i 2020. Under Hattegruppen AS finner du også selskapene
Hatterud Maskin AS og Hatterud Utleiesenter AS.

Hatterud Eiendom AS tilbyr næringseiendom sentralt plassert på Rudshøgda i Innlandet.

Selskapet bestreber seg på å være i forkant av utviklingen innen sitt fagområde og er tidlig ute med investeringer for å tilby et effektivt og tidsriktig produkt.