Gjødselrøring og spredning​

Telefon:

62 34 50 09

Adresse:

Rudsflata 1C, 2360 Rudshøgda

E-post:

firmapost@hatterud.no

Gjødselrøring

Hatterud Maskin AS har røring og utkjøring av husdyrgjødsel som ett av sine hovedområder.

Firmaet har bygget opp to spesialbiler for omrøring av gjødselkjellere/kummer. Dette er biler med firehjulsdrift som lett tar seg frem til røreplassen.
Med fjernstyrt kran påmontert, vil kjelleren røres opp på kort tid ved hjelp av kraftig propell.

For røring av kjeller som rommer gjødsel av svin, anbefales det at røring utføres så lenge lessing og utkjøring pågår.
Røring av kjeller samtidig som utkjøring kan utføres til timepris. Førstegangsrøring av kjeller utføres til fast pris

Spredning

Firmaet har  mange tanker for transport og spredning av bløtgjødsel. Vi har og buffer container på 80 m3 for mellom lagring hvis det benyttes lastebil til og transportere fra gjødsel lager til jorde.Buffercontainer har egen pumpe med radiostyring for enkel betjening.

 

Kontakt oss for mer info

Om Hatterud Maskin AS

Hatterud Maskin AS  er et selskap under konsernet, Hatterud Gruppen AS, som ble etablert i 2020. Under Hattegruppen AS finner du også selskapene
Hatterud Utleiesenter AS og Hatterud Eiendom AS.

Hatterud Maskin AS er et selskap som har spesialisert seg innen håndtering av husdyrgjødsel,transportoppdrag med lastebil, snøkjøring samt ulike verksted- og vedlikeholdstjenester.

Selskapet bestreber seg på å være i forkant av utviklingen innen sitt fagområde og er tidlig ute med investeringer for å tilby et effektivt og tidsriktig produkt.