Vi hjelper deg med gravearbeid

Telefon:

62 34 50 09

Adresse:

Rudsflata 1C, 2360 Rudshøgda

E-post:

firmapost@hatterud.no

Graving

Hatterud Maskin AS har en god og kvalifisert stab, som har lang erfaring med ulike typer oppdrag. Vi gjør det meste innen gravearbeid og tar både små og store oppdrag.

Blant våre kunder finner du alt fra privatpersoner til kommunale foretak og store entreprenører. Vi har en velutstyrt maskinpark, motiverte og kompetente medarbeidere. Med vårt utvalg av maskiner og utstyr står vi klar til å håndtere ulike typer oppdrag. Et bredt utvalg av spesialutstyr gjør at vi også kan løse spesielt utfordrende jobber. Våre maskiner holder høy kvalitet, og vi utfører jevnlig kontroller for å sikre at vi har det beste utstyret i markedet. Alle våre ansatte har nødvendig opplæring.

Vi tar på oss oppdrag med drenering, minirenseanlegg, forstøtningsmur, belegningsstein, transport, hage, kabelarbeid, tomtearbeid, taksering, rådgivning og vei, vann og avløp. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Vi forhandler renseanlegg tilpasset ditt behov

Vi har renseanlegg og avløpspumper tilpasset ditt behov – enten du har privat avløpsløsning eller skal koble deg til offentlig ledningsnett.

August minirenseanlegg er beregnet for både bolig og fritidsbolig, og er dimensjonert fra 6 PE til 50 PE. Avløpsvannet i renseanlegget beveger seg ved hjelp av selvfall mellom kamrene. Lufttilførsel i anlegget bidrar til sirkulasjon og rensing av avløpsvannet. Det er ingen bevegelige deler i prosesstanken og dette bidrar til at anlegget er svært driftssikkert og har lave driftskostnader. Vi har anlegg til både èn og flere boenheter sammen. Våre anlegg er godkjent og sertifisert.

Vi tilbyr også anlegg til større bygg, bolig- eller hytteområder og anlegg kan bygges ut trinnvis. Vi dimensjonerer anlegg opp til hele 10 000 PE.

 

Gratis befaring
Vi kommer på en uforpliktende befaring og sammen skisserer vi beste løsning for nytt renseanlegg.

Søknadsprosessen
Når vi har funnet riktig løsning for deg kan vi hjelpe deg med søknadsprosessen for å få utslippstillatelse fra kommunen.

Montering
Montering av August renseanlegg er enkel og rimelig. Vi har dyktige samarbeidspartnere som kjenner våre anlegg og monteringsprosessen.

Service og vedlikehold
August Norge sine serviceteknikere har god kjennskap om og erfaring med anlegget. Monterte anlegg registreres inn i kommunal slamtømmeordning og ivaretas av eier i henhold til brukerinstruksen. Anlegget er oversiktlig og har ingen bevegelige deler i prosesstanken.

Landsdekkende serviceapparat med garantert hjelp innen 24 timer.

Kontakt oss for mer info

Om Hatterud Maskin AS

Hatterud Maskin AS  er et selskap under konsernet, Hatterud Gruppen AS, som ble etablert i 2020. Under Hattegruppen AS finner du også selskapene
Hatterud Utleiesenter AS og Hatterud Eiendom AS.

Hatterud Maskin AS er et selskap som har spesialisert seg innen håndtering av husdyrgjødsel,transportoppdrag med lastebil, snøkjøring samt ulike verksted- og vedlikeholdstjenester.

Selskapet bestreber seg på å være i forkant av utviklingen innen sitt fagområde og er tidlig ute med investeringer for å tilby et effektivt og tidsriktig produkt.