Rengjøring og feiing

Telefon:

62 34 50 09

Adresse:

Rudsflata 1C, 2360 Rudshøgda

E-post:

firmapost@hatterud.no

Rengjøring og feiing

Noe av det vi kan gjøre:

Med flere forskjellige typer feiemaskiner, kan vi i dekke alle behov for feiing av veier, gater og plasser. Tjenestene utføres hovedsakelig på våren, men også som vedlikeholdsfeiing resten av året. Vi kan også hjelpe dere med oppmerking av parkeringsplasser.

Vi har effektivt spesialutstyr for feiing og spyling innendørs. Maskinene er det beste som finnes i dag og gjør områdene helt rene og støvfrie.

Play Video

Kontakt oss for mer info

Om Hatterud Maskin AS

Hatterud Maskin AS  er et selskap under konsernet, Hatterud Gruppen AS, som ble etablert i 2020. Under Hattegruppen AS finner du også selskapene
Hatterud Utleiesenter AS og Hatterud Eiendom AS.

Hatterud Maskin AS er et selskap som har spesialisert seg innen håndtering av husdyrgjødsel,transportoppdrag med lastebil, snøkjøring samt ulike verksted- og vedlikeholdstjenester.

Selskapet bestreber seg på å være i forkant av utviklingen innen sitt fagområde og er tidlig ute med investeringer for å tilby et effektivt og tidsriktig produkt.