Om oss

Per Hatterud Maskin AS er en videreføring av Per Hatterud maskinfirma som ble etablert i 1988.

Per Hatterud Maskin AS er et selskap som har spesialisert seg innen håndtering av husdyrgjødsel,

transportoppdrag med lastebil, snøkjøring samt ulike verksted- og vedlikeholdstjenester.Selskapet har som målsetting å fremstå som den mest effektive aktøren innen de ulike forretningsområdene. Vi har som mål at jobben ikke er gjort før kunden er fornøyd. Vår medarbeiderstab består i dag av 13 faste ansatte i tillegg til innleide fagpersoner i perioder med ekstra stor kundepågang. Samtlige har lang erfaring fra entreprenørbransjen og / eller praktisk jordbruk - til fordel for våre kunder.

Per Hatterud Maskin AS er i dag en av de største innen omrøring, transport og spredning av husdyrgjødsel på Østlandet. De fleste kundene er lokalisert i Hamar og Ringsaker området men vi har også kunder i Trysil, Åmot, Akershus, Toten, Gjøvik og Gausdal.


Selskapet bestreber seg på å være i forkant av utviklingen innen sitt fagområde og er tidlig ute med investeringer for å tilby et effektivt og tidsriktig produkt.

VÅR HISTORIE OG LOKALISERING

Virksomheten startet i 1988 med innkjøp av en traktor med oppdrag for Statens Vegvesen samt enkelte gårdbrukere som ønsket hjelp til våronn samt diverse annet onn arbeid.

Etterspørselen etter hjelp relatert til utkjøring av husdyrgjødsel meldte seg raskt og det ble innkjøpt en vakumvogn på 8 m3.
Denne ble karakterisert som kjempestor og mange mente dette monsteret av en gjødselvogn ble alt for stor og tung å kjøre ut på åkrene. Etter hvert som kundene oppdaget at marktrykket ikke var noe problem økte oppdragene og utvidelse av maskinparken ble gjort i form av egne rørebiler med fjernstyrte propeller samt flere og større tanker for utkjøring.

På Rudshøgda Industripark disponerer firmaet i dag et areal på ca 23 daa som består av verkstedbygg med vaskehall samt kontorlokaler og oppstillingsplasser for firmaets maskinpark.

I 2007 oppførte vi en ny lagerhall på 1400 m2 som brukes til lager for deler til gjødselutstyr og garasje til utstyr. Det er også oppført et nytt kontorbygg på 300m2 fordelt på 2 plan.