Gjødselrøring og spredning

Per Hatterud Maskin AS har røring og utkjøring av husdyrgjødsel som ett av sine hovedområder.

Gjødselrøring

Firmaet har bygget opp to spesialbiler for omrøring av gjødselkjellere/kummer. Dette er biler med firehjulsdrift som lett tar seg frem til røreplassen. Med fjernstyrt kran påmontert, vil kjelleren røres opp på kort tid ved hjelp av kraftig propell. For røring av kjeller som rommer gjødsel av svin, anbefales det at røring utføres så lenge lessing og utkjøring pågår. Røring av kjeller samtidig som utkjøring kan utføres til timepris. Førstegangsrøring av kjeller utføres til fast pris.

Spredning

Firmaet har i dag flere tanker for transport og spredning av bløtgjødsel. Størrelsen på tankene varierer fra 10 000 til 21 000 liter.

Vår største tank er en Samson PG21 på 21 000 liter. Denne har tre akslinger med hydraulisk fjæring hvor den fremste kan heves under transport, og første og tredje aksling har sving. Den midtre akslingen har hydraulisk drift. Driften er på 65 hk og fungerer fra 0 til 14 km/t. Vi har to typer nedfellere som legger gjødsla rett i bakken. Den ene er utstyrt med harvtinner for bruk på vanlig åker, men den andre har skåler for nedfelling på gress og beite.

En av tankene er utstyrt med nedfeller som legger gjødsla rett i bakken. Dette gjøres for å redusere plagene rundt lukt samt ivareta gjødsla sine verdier på nitrogen. Både miljø og økonomi blir derfor ivaretatt i en og samme operasjon.

Firmaets mest effektive tank for utkjøring av husdyrgjødsel der transport mellom kjeller og jorde er lang, er vår spesialbygde bil med trekk på seks hjul fordelt på fire akslinger, lastekran ogen tank på 20m3. Den har ei pumpe som fyller og tømmer tanken på 2-3 minutter. Bilen har radiostyrt kontroll hvor alle funksjoner på kran og pumpe kan styres fra.

Bilen benyttes også til transport av husdyrgjødsel mellom gårdene utenom sesong. Vi har avtale med flere gårdbrukere som har ledig lagringskapasitet i gjødselkummer. Dette gjør at akutt fulle gjødselkjellere, i en periode der spredning av husdyrgjødsel på innamrk ikke er tillatt, kan utføres uten problemer for gårdbruker.

Vi tilbyr også utkjøring av tørr gjødsel fra fjørfehus samt talle fra andre husdyrproduksjoner. Utkjøringen skjer ved hjelp av en 11m3 stor Hillspreder, og en 17m3 Samson. Dette er en spredertype som er svært presis i utdosering, og mengde kan varieres ut fra gårdens egen gjødselplan. For å effektivisere utkjøringen av denne type gjødsel, tilbyr vi også lessing ved hjelp av egen hjullaster eller teleskoplaster, der det er lav takhøyde eller trangt for hjullaster. Dette resulterer i en meget effektiv og rask utkjøring.