Transport

Firmaet disponerer i dag en fire-akslet lastebil med krokløft. Vi utfører transport av gravemaskiner opp til 15 tonn samt andre oppdrag som flytting av masse, kjøring av vann m.m.

Vi har to typer maskinhengere som kan frakte maskiner opp til 23,5 tonn. Den ene av hengerene er lav og bygger kun 18 cm fra bakken.

I tillegg disponerer vi to egne tippbiler med tilhenger for transport av grus og andre masser. Vi benytter flere ulike containere, dumperkasser og tanker i forskjellige størrelser.