Transport

Telefon:

62 34 50 09

Adresse:

Rudsflata 1C, 2360 Rudshøgda

E-post:

firmapost@hatterud.no

Transport

Vi utfører transport av gravemaskiner opp til 40 tonn samt andre oppdrag som flytting av masse, kjøring av vann m.m. hvor vi benytter flere ulike containere, dumperkasser og tanker i forskjellige størrelser.

Vi har flere typer maskinhengere som kan frakte de fleste typer maskiner.

Vår maskinpark består alltid av kvalifisert utstyr for å utføre de fleste oppdrag.

Kontakt oss for mer info

Om Hatterud Maskin AS

Hatterud Maskin AS  er et selskap under konsernet, Hatterud Gruppen AS, som ble etablert i 2020. Under Hattegruppen AS finner du også selskapene
Hatterud Utleiesenter AS og Hatterud Eiendom AS.

Hatterud Maskin AS er et selskap som har spesialisert seg innen håndtering av husdyrgjødsel,transportoppdrag med lastebil, snøkjøring samt ulike verksted- og vedlikeholdstjenester.

Selskapet bestreber seg på å være i forkant av utviklingen innen sitt fagområde og er tidlig ute med investeringer for å tilby et effektivt og tidsriktig produkt.