Om oss

Telefon:

62 34 50 09

Adresse:

Rudsflata 1C, 2360 Rudshøgda

E-post:

firmapost@hatterud.no

Hatterud Gruppen AS

Hatterud Gruppen AS et konsern med datterselskapene Hatterud Maskin AS, Hatterud Utleiesenter AS og Hatterud Eiendom AS.

Gruppen ble etablert i 2020, og selskapet endret da sin selskapsstruktur. Hatterud Maskin AS kjenner de fleste igjen etter mange år som maskinfirma med opphav helt siden 1988, men da under navnet Per Hatterud maskinfirma.

Selskapet med solid økonomi har som målsetting å fremstå som den mest effektive aktøren innen de ulike forretningsområdene. Vi har som mål at jobben ikke er gjort før kunden er fornøyd. Takket være svært dyktige medarbeidere har selskapet opplevd en solid vekst og opparbeidet et velrennomert rykte.

Vi betjener kunder som spenner fra privatpersoner, enkeltmannsforetak til privat og offentlig næringsliv.

Gruppen bestreber seg på å være i forkant av utviklingen innen sitt fagområde og er tidlig ute med investeringer for å tilby et effektivt og tidsriktig produkt.

Hatterud Gruppen AS - Per Hatterud Maskin - fasade og kontor

Vår historie

1988
Per Hatterud Maskinfirma
Per Hatterud Maskinfirma blir etablert i 1988. Virksomheten startet i 1988 med innkjøp av en traktor med oppdrag for Statens Vegvesen samt enkelte gårdbrukere som ønsket hjelp til våronn samt diverse annet onn arbeid.
1988
1994
Første lokaliseringen til Per Hatterud Maskinfirma i 1988 var «traktorplassen» i Kossgutua 11, Veldre. Her fikk det nyetablerte firmaet hogget parkeringsplass hos en nabo/grunneier. Grantrærne ble brukt til å kunne henge opp deler, toppstag og utstyr for å holde kontroll.
1994
1994
Firmaet vokser og kjøper inn sin første lastebil, en Mercedes 1719-1974 modell med plog. Bildet er tatt under brøyting til OL i 1994.
1994
per hatterud - hatterud gruppen
1994
Per Hatterud med brøyting under OL i 1994.
1994
hjullaster med snøfres hatterud
1994
Hjullaster med snøfreser ble kjøpt inn i 1994 og satt i bruk.
1994
1994
Per Hatterud Maskinfirma kjøper sin første SAMSON gjødselvogn. Denne karakteriseres som et monster av gjødselvogn med egen lasterobot.
1994
1994
Per Hatterud Maskinfirma vokser. Jan Hatterud er en viktig person for utviklingen av firmaet. Her med oppstart av ny gjødselvogn.
1994
1995
Jan Hatterud er stadig med opp oppdrag og hjelper til med snøbrøyting.
1995
1998
Lokaliseres på Rudshøgda
Per Hatterud Maskinfirma etablerer seg sentralt på Rudshøgda. Firmaet bygger 400kvm stor verkstedhall for å kunne utføre nødvendige reparasjoner og vedlikeholdsarbeid.
Etterspørselen etter hjelp relatert til utkjøring av husdyrgjødsel meldte seg raskt og det ble innkjøpt en vakumvogn på 8 m3. Denne ble karakterisert som kjempestor og mange mente dette monsteret av en gjødselvogn ble alt for stor og tung å kjøre ut på åkrene.
Etter hvert som kundene oppdaget at marktrykket ikke var noe problem økte oppdragene og utvidelse av maskinparken ble gjort i form av egne rørebiler med fjernstyrte propeller samt flere og større tanker for utkjøring.
1998
2001
Omgjøring av selskapsform
Per Hatterud Maskinfirma ekspanderer og selskapet ble omgjort til et aksjeselskap, Per Hatterud Maskin AS.
2001
2007
Livet på Rudshøgda
I 2007 oppførte selskapet en ny lagerhall på 1400 m2 som brukes til lager for deler til gjødselutstyr og garasje til utstyr. Det er også oppført et nytt kontorbygg på 300m2 fordelt på 2 plan. Lokalene fremstår som moderne og innbydende.
2007
2010
Oppkjøp av eiendom
Per Hatterud Maskin AS sikrer seg stadig eiendom for muligheter til ekspandering. Selskapet kjøpte i 2010 tomt og kontorlokaler av Ringsaker Transport på Rudshøgda for å utvide sine arealer og eiendomsportefølje.
2010
2015
Eiendomsporteføljen vokser
Selskapet sikrer seg mer eiendom, og kjøper «Mjøsterminalen» med tilhørende tomt av Kirkestuen Transport. Terminalen fremstår i dag som moderne og attraktiv.
2015
2020
Selskap i vekst - rettet mot fremtiden
Per Hatterud Maskin AS vokser og har behov for å gjennomføre en strukturendring. Hatterud Gruppen AS etableres med datterselskapene Hatterud Maskin AS, Hatterud Utleiesenter AS og Hatterud Eiendom AS.
2020

Spesialisert seg innen håndtering av husdyrgjødsel, transportoppdrag med lastebil, snøkjøring samt ulike verksted- og vedlikeholdstjenester. Selskapet er i dag en av de største innen omrøring, transport og spredning av husdyrgjødsel på Østlandet.

Utleiesenteret leier ut topp moderne transportmidler og materiell for kunder som ønsker å leie fremfor å eie. Hatterud Utleiesenter AS tilbyr fleksible og forutsigbare løsninger som skreddersys etter dine behov.  

Har flere næringseiendommer sentralt plassert på Rudshøgda i Innlandet fylke – ta kontakt i dag for mer informasjon.